Фармацевти

Фармацевти

Медицина

 

Тест за еквиваленција
Аптекари кои нивната обука ја имаат завршено во земји надвор од ЕУ или Швајцарија мора да ги нострифицираат нивните дипломи во Германија.

Тест за познавања од областа
Доколку германската служба смета дека има значителни разлики меѓу вашето школување во матичната земја со тоа во Германија, може да побара да полагате т.н. тест за познавање од областа. Тоа е усмено-практичен тест кој вклучува запознавање со пациентот и трае од 60 до 90 минути.

Познавање на јазик
Странски аптекари мора да располагаат со познавање на германскиот јазик на ниво Б2 според заедничката европска референтна рамка (ГЕР). Дополнително мора да се заврши специјален јазичен тест ориентиран на нивото Ц1 на ГЕР.

© Copyright 2022 Agency Pella. All Rights Reserved.