Стоматолози

Стоматолози

Медицина

 

Ако сакате да работите како стоматолог во Германија за временски период помалку од 2 години, ќе мора да аплицирате за дозвола за привремено вршење на стоматолошката дејност. Ако го завршивте школувањето во некоја од земјите на ЕУ или во Швајцарија, тогаш не Ви треба ваква дозвола за привремено обавување на дејноста стоматолог. Ако сакате да работите подолго од 2 години, ќе мора да аплицирате за дозвола за работа како стоматолог во Германија.

Основниот предуслов за да работите во медицинскиот сектор во Германија е да поседувате сертификат за познавање на германскиот јазик на нивото Б2 според заедничката европска референтна рамка (ГЕР). Во Македонија овој сертификат е издаден од страна на Гете институтот и лиценцираните училишта за странски јазици.

 

© Copyright 2022 Agency Pella. All Rights Reserved.