Пријавување

Доколку сакате да се пријавите на некоја од идните обуки што ги организира партнерската фирма на Агенцијата Пелла, Центарот за Стручна Обука - ЦСО, треба:
  1. Да го потполните формуларот за пријавување, кој можете да го најдете на следниот линк
  2. Откако ќе го пополните формуларот, потпишете го своерачно и пратете го на нашата е-маил адреса info@agencypella.com или предадете го лично во нашите простории. Откако ќе ги согледаме Вашите способности и работно искуство ќе Ви закажеме термин за лична средба во нашите простории.
  3. Кога ќе Ве повикаме на средба во нашите простории понесете со себе 2 слики во формат како за пасош и копии од Вашите документи за завршено образование.


© Copyright 2022 Agency Pella. All Rights Reserved.