Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Првата обука за монтажа и демонтажа на скелиња започна на 4 декември 2017 година и по успешното завршување на истата, 13 од 22 кандидати потпишаа работен договор со германскиот работодавач.

Втората обука за работа на скеле ќе започне во април 2018 година.

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Агенцијата Пелла потпиша договор со германска групација на фирми од областа на градежниот сектор за обука на македонски кандидати.

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда

ЦСО започна со составување на првиот тим за потребите на овој сектор. Потребни ни се флексибилни лица, кои имаат искуство во монтажа/инсталација на различни материјали, кои знаат точно и правилно да земаат мерки и кои се подготвени да работат на терен повеќе месеци.© Copyright 2022 Agency Pella. All Rights Reserved.