Започна првата обука за монтажа и демонтажа на скеле

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Првата обука за монтажа и демонтажа на скелиња започна на 4 декември 2017 година и по успешното завршување на истата, 13 од 22 кандидати потпишаа работен договор со германскиот работодавач.

Втората обука за работа на скеле ќе започне во април 2018 година.

© Copyright 2022 Agency Pella. All Rights Reserved.