Потпишани се нови договори за поставување на подни облоги и санирање на бетон

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

6 кандидати ги потпишаа договорите за работа со германскиот работодавач на крајот на ноември 2018 година. По интензивен курс го германски јазик во траење од 6 недели кандидатите го положија ÖSD-тестот за познавање на германскиот јазик (ниво А1).

© Copyright 2022 Agency Pella. All Rights Reserved.