Потребни се тимови за инсталација на модуларни градби/контејнери!!!

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда
 

ЦСО започна со составување на првиот тим за потребите на овој сектор. Потребни ни се флексибилни лица, кои имаат искуство во монтажа/инсталација на различни материјали, кои знаат точно и правилно да земаат мерки и кои се подготвени да работат на терен повеќе месеци.© Copyright 2022 Agency Pella. All Rights Reserved.